Yrityselämän perustamistilanteisiin

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen on tärkeä toimenpide yritystoiminnassa. Löydät täältä tietoa, linkkejä ja vinkkejä eri yritysmuodoista, yrityksen perustamiseen.

Yritysmuodot

Yrityksen perustaminen – vaihtoehdot ja valinnat lyhyesti

Tältä sivulta löydät mahdollisimman kattavasti tietoa yrityksen perustamisesta. Yrityksen perustaminen voi olla uuden yrityksen toiminnan luomista tai esimerkiksi yritystoiminnan laajentuessa uuden juridisen henkilön perustamista. Sivustomme muut osiot keskittyvät eri yritysmuotojen perustamisiin per yritysmuoto, joista muutamat ovat hyvin lähellä toisiaan (esimerkiksi avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö). Pyrimme keräämään eri lähteitä ja toimijoita, joiden tarjoamista tiedoista tai palveluista voi olla apua yrityksen perustajalle tai sitä aikovalle.

Mikä yritysmuoto uudelle yritykselle?

Lainsäädäntö määrittelee yrityksen oikeudelliset kehykset, josta on hyvä lähteä liikkeelle. Käytännössä on valittavissa vähintään viisi erilaista yritysmuotoa: toiminimi, yksityisliike, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Esimerkiksi maahantuontiyrityksen perustamiseen on useita vaihtoehtoja uutta yritystä perustettaessa.

Mikä on yritys?

Yrityksen tehtäväksi yhä usein on määritelty rahan tai muun hyvinvoinnin luominen omistajilleen. Tämä hatara määritelmä ei kuitenkaan vastaa kysymykseen, vaan saattaa kuvata yrityksen tehtävää eli funktiota. Yrittäjyys yrityksessä voi olla kekseliäisyyteen ja oma-aloitteisuuteen pohjautuva elämänasenne eli suuntaumus tai valinta. Yrittäjyys toimintana tai valintana ei silti vastaa itse kysymykseen. Parhaiten ehkä yrityksen määrittelee lainsäädäntö. Lainsäädännössä määritellään se muoto ja ne oikeudelliset kehykset, jossa voi yrityksessä toteuttaa liikeideaansa ja/tai luoda hyvinvointia omistajilleen sekä myös sidosryhmilleen.

Miksi yritys?

Uuden yrityksen perustaminen on luonteva ja tarpeellinen ratkaisu sellaisen toiminnan järjestämiselle, joka ei enää sovellu yksityisten ihmisten toiminnan laajuudelle. Itsenäistä yritystoimintaahan voi yksinkin harjoittaa ilman yritysmuotoa, mutta sitä ei tässä yhteydessä katsota yritystoiminnaksi. Yrityksen perustaminen voi olla myös ratkaisu useamman yrittäjän tai yrityksen toiminnan järjestämiseksi yhteisen yrityksen puitteissa. Tähän lainsäädäntö tarjoaa muutamia eri vaihtoehtoja. Yritystoiminnan etuna verrattuna yksittäisen työntekijän toimintaan, on mahdollistaa paikallisessa tai kansainvälisessä yhteisössä konkreettinen taho, johon toiminta keskittyy. Yhteiskunnan näkökulmasta yritystoiminnan perusteluksi voidaan mainita seuraavaa: hyvinvoinnin ja työllisyyden ylläpitäminen edellyttää innovaatioita ja yrityksiä, jotka kykenevät kehittämään menestyksekkään ja toimivan tapahtumasarjan tuote- ja/tai palveluideasta. Ehkä tärkeimpiä valintoja yrityksen perustamiselle on yritysmuodon valinta, joka saattaa olla monitahoinen haaste.

Tilastoja yrityksistä Suomessa

Suomessa yleisin yritysmuoto on osakeyhtiö. Lisää tietoa sivullamme yritysmuodot.

Yrityksen toiminta ja eri prosessit perustamisesta eteenpäin

Yritystä perustettaessa, varsinkin yksityisyrittäjänä kaikki toiminnot ovat yrittäjän vastuulla. Eri toimintoja tai prosesseja on kuitenkin mahdollista ulkoistaa, kuten kirjanpidon ja taloushallinnon. Eri toiminnot on tärkeä kartoittaa ja varsinkin perustamisvaiheessa suunnitella kenen vastuulla mikäkin toiminto on, kaikkea ei tarvitse itse tehdä. Mainontaa on mahdollista jossakin määrin ostaa, mutta yrityksen imago on tärkeää pitää omissa käsissä. Internetissä asiakashankintaa ovat hakukonemainonta tai hakusanamainonta, jotka ovat yrityksen itse tehtävissä tai ulkoistettavissa tuomaan asiakkaita esimerkiksi verkkokaupalle. Asiakkuuksia voi tehokkaasti hoitaa asiakkuudenhallintajärjestelmillä tai crm järjestelmillä. Nykyajan taloushallinto hoidetaan toimivalla laskutusohjelmalla, jonka voi saada myös ilmaisena taloushallinnon ohjelmana.

Yritysten perustamisen trendi vuonna 2018-2019

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin on merkitty uusia yrityksiä yhteensä 35 936 vuosina 2017 ja 2018. Kaupparekisterissä on yhteensä 611 608 yritystä (+0.51% prosentin lisäys vuosina 2018/02/01 ja 2019/02/01).

Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä 2019
0 Yhteensä
(+35936 uusien yritysten 2018)
0 Osakeyhtiö
(+14700 uusien yritysten 2018)
0 Yksityinen elinkeinonharjoittaja
(+18850 uusien yritysten 2018)
0 Asunto-osakeyhtiö
(+1128 uusien yritysten 2018)
0 Kommandiittiyhtiö
(+502 uusien yritysten 2018)
0 Avoin yhtiö
(+397 uusien yritysten 2018)
0 Osuuskunta
(+178 uusien yritysten 2018)
0 Sivuliike
0 Osuuspankki
0 Säästöpankki
0 Hypoteekkiyhdistys
0 Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä

Yritysmuodot Suomessa

Aloittavalle yrittäjälle on Suomessa tarjolla viisi yritysmuotoa. Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto Suomessa, vuonna 2019 Suomen yrityksistä 44,49% oli osakeyhtiöitä.

Tällä sivulla listaamme yritysmuodot tai yhtiömuodot, jotka olisi hyvä jokaisen yritystä perustavan tai yrityksen perustamista harkitsevan tietää. Suomessa yritysmuotoja on useita erilaisia ja niiden piirteet vaihtelevat suuresti. Useimmissa EU-maissa uuden yrityksen yleisin muoto on luonnollinen henkilö. Baltian maissa ja Isossa-Britanniassa sen sijaan yleisin uuden yrityksen yritysmuoto on osakeyhtiö. Vuonna 2019 Tilastokeskus mittasi vuositilastossaan Suomen yritysmuotojen jakauman, jossa 44,49% oli osakeyhtiöitä, 34,11% oli yksityisiä elinkeinonharjoittajia, 4,39% oli kommandiittiyhtiöitä, 1,56% oli avoimia yhtiöitä ja 0,70% oli osuuskuntia.

  1. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Tunnetaan myöskin nimellä toiminimi, joka on lähinnä puhekielen ilmaisu.
  2.  Osakeyhtiö Yleisin Suomessa, mutta ehkä byrokraattisin ja vaativin.
  3.  Avoin yhtiö Vaatii vähintään kaksi yhtiömiestä tai useamman, joiden väliseen sopimukseen avoin yhtiö perustuu.
  4. Kommandiittiyhtiö Hyvin lähellä avointa yhtiötä, eli perustuu yhtiömiesten väliseen sopimukseen.
Löydät tarkempaa tietoa eri yritysmuodoista eri sivuiltamme yritysmuotokohtaisesti tai pääsivultamme yrityksen perustaminen.

Maahantuontiyritykset

Maahantuontiyrityksen perustaminen voi olla uuden maahantuontiyrityksen perustamista tai maahantuontia varten perustettavan yrityksen luomista.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiön perustaminen pohjautuu yhtiömiesten sopimukseen. Sivuillamme tietoa kommandiittiyhtiön perustamisesta, verotuksesta ja voitonjaosta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön perustaminen on yhtiömuodoista haastavin. Löydät tältä sivulta tietoa ja vinkkejä osakeyhtiön perustamiseen (hinta, verotus ja pääoma).

Rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain kaupparekisterissä 2014-2018:

Yritysmuoto 2018 2017 2016 2015 2014
Asunto-osakeyhtiö 1128 1182 1151 869 948
Asumisoikeusyhdistys 0 1 0 1 1
Avoin yhtiö 397 451 509 550 590
Aatteellinen yhdistys 48 30 42 27 24
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 0 1 0 0 0
Julkinen osakeyhtiö 1 4 6 1 0
Keskinäinen vakuutusyhtiö 0 0 0 0 1
Kommandiittiyhtiö 502 559 610 673 767
Osakeyhtiö 14700 13848 13584 12624 11964
Osuuskunta 178 169 214 230 235
Säätiö 2 5 1 2 4
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 130 128 112 101 90
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 18850 17838 14527 13671 15421
Yhteensä 35936 34216 30756 28749 30045
Tulostettava versio 18.01.2019